วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Sustainable Development and Sufficiency Economy Studies Center

National Institute of Development Administration

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งองค์ความรู้ (Authority) เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาที่บูรณาการศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ประชาคมอาเซียนและเอเชียศึกษา

พันธกิจ

  1. วิจัยและพัฒนาและร่วมมือทางวิชาการในระดับสากลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
  2. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเกี่ยวกับปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการดำเนินงาน

การบูรณาการศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาการบริหารการพัฒนาประชาคมอาเซียนและกลุ่มประเทศในเอเชีย

Students

It is a long established fact that a reader will be distracted.

Instructor

It is a long established fact that a reader will be distracted.

Courses

It is a long established fact that a reader will be distracted.

Admissions

It is a long established fact that a reader will be distracted.

Our Students Says

Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores ad cum. Urbanitas similique ex nam paulo temporibus ea vis id odio adhuc nostrum eos.
Sam K. Burns

Sam K. Burns

English Department

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Scott Again

Scott Again

Maths Department